حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران بخشهای مختلف بریتانیا

بریتانیا که پیش از این در رکود اقتصادی غرق شده بود، اکنون با اعصتاب کارگران بخشهای مختلف دست وپنجه نرم می کند.

 اعتصاب پرستاران انگلیسی از ۵ روز پیش با مشارکت ۱۰۰ هزار پرستار شاغل در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی سراسر انگلستان، ایرلند شمالی و ولز در یک شیفت کاری ۱۲ساعته آغاز شده و پس از آن نیز اعتصاب دیگری در انگلیس و ولز از روز -سه‌شنبه- شروع شده است. اعتصاباتی در این ماه در راه‌آهن، بهداشت، آموزش، پست و خدمات دولتی محلی در حال انجام است و کارشناسان آن را ‌بدترین اختلال کار در ۳۰ سال گذشته می‌دانند. کارکنان پست نیز در ۲۳ تا ۲۴ دسامبر اعتصاب خواهند کرد و نامه‌ها در آن تاریخ‌ها تحویل داده نمی‌شوند. همچنین رفتگران در برخی از مناطق کشور نیز در حال برنامه‌ریزی برای تعطیلی کریسمس هستند، در حالی که