حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران بخش حمل و نقل در اسپانیا

به گزارش رسانه های اسپانیا،کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری حمل و نقل اسپانیا روز چهارشنبه 3 آبان ماه در اعتراض به وضعیت بد مدیریت حمل و نقل و عدم افزایش حقوق و بالارفتن امنیت اعتصاب کردند.

کارگران عضو اتحادیه‌ در باسک دست به اعتصاب زده تا مطالبات‌شان درباره بهبود شرایط کاری،افزایش حقوق و بهبود امنیت راهها برآورده شود. بر پایه گزارشها، بخش بزرگی از کارگران بخش حمل و نقل عمومی به این اعتصاب پیوسته و بخش حمل و نقل تنها با یک سوم ظرفیت کار میکند.همچنین برگزارکنندگان از صبح مکان‌های اعتراضی را در سه شهر دیگر به جز باسک و مادرید مشخص کرده و راهپیمایی در آن‌ها برگزار شد.شهرهایی مانند بیلبائو، سن سباستین و شهر ویتوریا گاستز، از جمله این شهرهاست که صحنه اعتراضات و تظاهرات کارگران عضو اتحادیه ها بود و دولت نیز در واکنش،تدابیر شدید امنیتی را علیه معترضان برقرار کرده بود.