حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران بنادر اردن

کارگران بندر خلیج عَقبه اردن روز سه شنبه 14 تیر ماه در اعتراض به مرگ و میر کارگران در حوادث کارگری ناشی از نشت گاز کلر در محیط فعالیت خود، کار خود را متوقف کرده و اعتصاب کردند.

کارگران بندر عقبه اردن در دریای سرخ از دو روز پیش تاکنون در اعتراض به اقدامات احتیاطی ضعیف در پی مرگ سیزده نفر در حادثه نشت گاز کلر در یک اسکله بزرگ، دست به اعتصاب زده اند و قرار است این اعتصاب تا رسیدن به کلیه مطالباتشان ادامه یابد. مرگ و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ کارگر این مجموعه پس از آن رخ داد که جرثقیل در حال بارگیری ظروف کلر در یک کشتی در دوشنبه هفته گذشته، یکی از آن‌ها را روی اسکله انداخت و باعث انفجار آن شد. گویا مخزن نگهداری گاز ایمن نبوده و در اثر ضربه به راحتی منفجر شده است.