حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران داربست بند شرکت پارس قدرت

کارگران داربست‌ بند «شرکت پارس قدرت» روز یکشنبه 29 خرداد ماه در اعتراض به عدم تحقق خواسته‌های‌شان دست به اعتصاب زدند.

کارگران داربست‌ بند که به صورت پروژه‌ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در کنگان مشغول کار هستند، خواستار افزایش دستمزد‌های خود به میزان لیست پیشهاد شده‌ می‌باشند که تاکنون به آن بی‌توجهی شده است. یکی دیگر از خواسته‌های مبرم این کارگران، نوبت کاری ۲۰ روز کار و ۱۰ روز استراحت می‌باشد. گفته می شود کارفرمایان شرکت برای فشار بیش‌تر بر کارگران اعتصابی، کل دستمزد آنها را به حساب‌شان واریز نکرد و برای هر کدام فقط مبلغ دو میلیون تومان واریز کرده اند. گفتنی است این کارگران در تلاش هستند که تا روز اول تیرماه سال جاری به یک اعتصاب سراسری دست بزنند.