حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان

روز سه شنبه 15 آذرماه،شماری از کارگران بخش های زیادی از کارخانه ذوب آهن به سرکار رفتند، ولی کار نکردند.

کارگران در اعتراض به برداشته شدن کارت ورود همکارانشان و همچنین دستگیری “مسعود اسپیانی” از اتوماسیون مخابرات و “حاج محمودی” از بخش خرید تجهیزات،از کار کردن خودداری نمودند.حاج محمودی افشا کننده فساد مدیریت و عوامل پیدا و پنهان ذوب آهن در بخش های خرید و فروش داخلی و بین المللی و انبارهاست.گفته میشود که کارگران بخش های مکانیک نت، الگومراسیون، ریخته گری، فولادسازی، کنورتور کار نکرده و سایر بخش های ذوب آهن اصفهان هم با ۵۰ درصد نیرو فعال بود.