حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن اراک

جمعی از کارگران راه آهن اراک که به صورت نیروی پیمانکار از طرف شرکت جوش گستر در صنعت ریلی کشور فعال هستند، روز یکشنبه 5 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی تجمع مقابل ساختمان مرکزی اداره راه‌آهن اراک خواستار پرداخت دستمزد دو ماه دستمزد معوقه، پرداخت حق بیمه های خود به سازمان تامین اجتماعی و همچنین سایر مطالبات خود شدند. این کارگران همچنین با در دست داشتن پلاکارد و سردادن شعارهای اعتراضی خواستار تعیین تکلیف کارخانه و خلع ید از مالک و سهامداران خصوصی شدند.