حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن اندیمشک و شاهرود

روز پنج شنبه 23 مرداد،کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن اندیمشک و شاهرود برای اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان دست از کار کشیدند.

کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن اندیمشک با برپایی تجمع در محل کار خود ضمن اعتراض به عدم پرداخت 5 تا 6 ماه از دستمزدهای معوقه شان اعلام کردند تا واریز کلیه مطالباتشان بر سرکار بازنخواهند گشت. همچنین کارگران نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن شاهرود با توقیف بیل مکانیکی در ایستگاه نقاب خواستار پرداخت چندین ماه دستمزد معوق و عیدی و  پاداش  پایان سال خود شدند.