حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن شمال

شماری از کارگران راه آهن ناحیه شمال روز سه شنبه 5 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

این کارگران که از آذرماه سال جاری تاکنون دستمزدی دریافت نکرده اند می گویند، حداکثر دستمزدی که به آنها تعلق می گیرد ۳ میلیون تومان است که آن هم با این شرایط اقتصادی و افزایش چندین برابری قیمت کالاها، کفاف زندگیشان را نمی دهد. کارگران راه آهن ناحیه لرستان هم اعلام کرده اند در اعتراض به تبعیض،بی عدالتی و ظلم موجود و شرایط فلاکت باری که بر معیشت شان حاکم شده است طی انتشار فراخوانی از کارگران همه نواحی نگهداری خطوط خواسته اند تا به این اعتصاب بپیوندند.