حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن فرانسه

ده‌ها تن از کارکنان شبکه ریلی فرانسه،روز پنج‌شنبه ۳۱ فروردین ماه،در شهرهای مختلف این کشور بار دیگر علیه طرح افزایش سن بازنشستگی دست از کار کشیدند.

طبق گزارشات منتشر شده،کارگران معترض در خارج از ایستگاه قطار «گَق دو لیون» پاریس آتش به پا کردند.در شهر لیون سومین شهر بزرگ فرانسه نیز بیش از صدها کارگر در ایستگاه «پَق دی‌یو» و همچنین شهر لیل در شمال فرانسه دست به تظاهرات زدند.این درحالی است که معترضان در امتداد خط راه آهن قدم می‌زدند و همین امر باعث تردد تمام قطارها برای حدود یک ساعت شد