حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن ورامین و لرستان

کارگران راه آهن ورامین و لرستان  روز سه شنبه  19 اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود دست از کار کشیده و به طور جداگانه در محل کار خود دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشره،  اعتصاب کارگران راه آهن ورامین طی فراخوان قبلیِ دعوت به اعتصاب، از صبح روز سه شنبه آغاز شد. این کارگران تا روز ۱۹ اسفند فرصت داده بودند تا مطالباتشان پرداخت شود اما با عدم پرداخت مطالبات وارد اعتصاب شدند. همچنین در همین روز کارگران راه آهن لرستان برای چهارمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت معوقات و عیدی و دیگر مطالباتشان دست به اعتصاب زده‌اند.