حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن ورامین

صبح روز پنجشنبه 14 اسفند ماه به دنبال انتشار فراخوانی، کارگران راه آهن ورامین با خواست پرداخت معوقات مزدی خود دست از کار کشیده و اقدام به برگزاری تجمع کردند.

کارگران معترض با برپایی تجمع خواستار پرداخت بیش از ۴ ماه دستمزد معوقه و سایر مزایای کاری خود شدند. این کارگران همچنین خواستار حذف شرکت‌های پیمانکاری در راه‌آهن هستند. آنها می گویند: تاخیر شرکتهای پیمانکاری در ارائه لباس و کفش ایمنی به کارگران از دیگر مشکلات کارگران راه‌آهن بویژه در ناحیه ورامین  است. کارگران معترض اعلام کردند که تا پرداخت نشدن مطالباتشان به اعتراضات خود به اشکال مختلف ادامه خواهند داد.