حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن گسترش آهن راه

کارگران راه آهن “گسترش آهن راه” در گیلان روز پنجشنبه 30 مرداد ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود و همچنین عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه شان، دست از کار کشیدند.

کارگران معترض ضمن برپایی اعصتاب با تجمع در محل کارخود و در دست داشتن پلاکاردهایی اعلام کردند، کارگران شرکت ” گسترش آهن راه” خواستار “تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی و قرار دادی و پیمانی و همچنین پرداخت 5 تا 6 ماه از دستمزهای معوقه خود” می باشند. یکی از کارگران در این باره می گوید به دلیل عدم پرداخت دستمزدها دچار مشکلات معیشتی زیادی شده اند و به همین دلیل قصد دارند در صورت بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتصاب گسترده تری بزنند.