حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران راه آهن 

روز شنبه 1 شهریور ماه، کارگران شرکت های راه آهن کرج، کردان، هشتگرد، آبیک و زیاران دست از کار کشیده و در محوطه شرکت های خود دست به اعتصاب زده اند.

بر پایه گزارشات منتشره، کارگران این شرکت ها به دلیل معوقات مزدی و همچنین بیمه عقب افتاده و بی توجهی مسئولین به خواسته ها و مطالباتشان در این شرایط بد اقتصادی، دست به اعتصاب زده اند. لازم به یاد آوریست، در تمامی نواحی راه آهن، کارگران چندین ماه حقوق معوقه و مشکلات بیمه ای دارند.