حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو خراسان رضوی

صبح روز یکشنبه 30 آذرماه جمعی از کارگران سالن مونتاژ ایران خودرو خراسان رضوی واقع در شهرک صنعتی بین‌آلود برای دومین بار در اعتراض به اضافه کاری اجباری دست از کار کشیدند.

کارگران ایران خودرو خراسان رضوی با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در افزایش ساعت کاری خود می گویند، کارفرما برای بالا بردن تولید محصولات کارخانه برای کارگرانی که در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند هر سه نوبت کاری؛ دو ساعت اضافه‌کاری تعریف کرده است. به گفته کارگران معترض، شاغلان در مشاغل سخت و زیان‌آور به جای 44 ساعت کار هفتگی باید 36ساعت کار کنند این در حالی است که کارگران سالن مونتاژ به جای 6 ساعت کار روزانه 8 ساعت کار می‌کنند.