حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران سد شوریجه

روز چهارشنبه 13 آذرماه، کارگران سد شوریجه  سرخس در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزد معوقه خود دست به اعتصاب زدند.

برپایه گزارش منتشره،  کارگران سد شوریجه سرخس از اردیبهشت‌ماه سال جاری هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و دارای 6 ماه دستمزد معوقه می باشند. آنها می گویند علاوه بر عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، مطالبات روزمزد سال 1397 و هزینه ماشین‌آلات اجاره‌ای از دی‌ماه سال گذشته نیز پرداخت نشده است.