حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت آلومینیوم اراک

روز سه شنبه 21 شهریورماه جمعی از کارکنان و کارگران شرکت الومینیوم ایران به دلیل مشکلات معیشتی دست به برگزاری اعتصاب زدند.

شماری از کارگران و کارکنان شرکت آلومینیوم اراک در اعتراض به سطح پایین دستمزدهایشان و عدم دریافت چند ماهه معوقات مزدی خود اعتراض کردند.گفتنی است که هیچ یک از اعضای هیات مدیره،مدیرعامل و نیز سهامدار اصلی این شرکت حاضر به پاسخگویی نشدند.این درحالی است که پلیس موسوم به امنیت نیز طی این اعتراضات و تجمعات دو نفر از اعضای شورای کارگری را بازدشت و دیگر کارکنان را نیز تهدید به سکوت کردند.