حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت ارمه نو پتروشیمی چابهار

روز دوشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲، کارگران شرکت ارمه نو  پتروشیمی چابهار با حاضر نشدن در محل کار و جلوگیری از ورود مهندسین به داخل شرکت بدلیل عدم پرداخت معوقات پنج ماهه‌ خود دست به اعتصاب زدند.

طبق گزارشات منتشر شده، ده‌ها کارگر این شرکت با حضور در مقابل درب ضلع غربی ورودی شرکت پتروشیمی در مکان کارفرما دست به اعتصاب زده و از ورود مهندسین این شرکت ممانعت کرده‌اند.گفتنی است که تعداد ۱۵۰ کارگر این شرکت ساختمانی مهندسی زیر شعبه پتروشیمی از خرداد سال جاری حقوق و معوقات دریافت نکرده و صبح روز جاری پس از ماه‌ها درخواست و عدم رسیدگی دست به اعتصاب زده‌ و خواستار پرداخت حقوق ۵ ماه خود شده‌اند.