حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت ایران کاوه سایپا

تعدادی از کارگران شرکت ایران کاوه سایپا روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه برای دومین روز متوالی از ادامه فعالیتشان خودداری کرده و دست به اعتصاب زدند.

کارگران معترض قصد داشتند که در مقابل شرکت سایپا تجمع اعتراضی برگزار کنند، اما مدیران شرکت ایران کاوه سایپا اجازه خروج به آنها را نداده و از برگزاری این تجمع ممانعت به عمل آورده اند. کارگران می‌گویند کمتر از دو هفته مانده به عید، از عیدی و پرداخت حقوق خبری نیست. آنها بارها برای افزایش حقوق دست به اعتراض زده‌اند، اما مدیران این کارخانه از برآورده کردن مطالبات آنها خودداری می‌کنند.