حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت ایکو

کارگران شرکت ایکو  در میدان نفتی آزادگان شمالی روز شنبه ۲۸ تیر ماه، دست به اعتصاب زدند.
این کارگران پس از آنکه دست از کار کشیدند، با در دست داشتن بنرهایی  در مقابل شرکت ایکو در دشت آزادگان تجمع کردند. علت اعتصاب کارگران، حقوق بسیار پائین و ناعادلانه و همچنین غذای بسیار بد، عنوان شده است. لازم به ذکر است که تاکنون عده ای از پرسنل به دلیل غذای بد و بی کیفیت با مسمومیت های غذایی متعدد مواجه و راهی بیمارستان شده اند.