حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب هلدینگ خلیج فارس

اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب هلدینگ خلیج فارس روز یکشنبه ۱۰ بهمن ماه  وارد چهارمین روز متوالی خود شدند.

هشت ماه از شروع اعتراضات کارگران نفت و پتروشیمی و گاز می‌گذرد. با نزدیک شدن به پایان سال و انباشته شدن حقوق عقب‌افتاده کارگران، اعتصاب‌ها در پروژه‌های صنعت نفت رو به افزایش است. کارگران شرکت تهران جنوب هلدینگ خلیج فارس تاکید دارند اعتصاب را تا زمان دریافت حقوق خود ادامه می‌دهند.