حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت تولیدکننده آب انگلستان

بیش از یک‌هزار کارگر کارخانه تولید آب در انگلستان به اعتصاب در مورد حقوق و دستمزد و در اعتراض به آنچه محصول سال‌ها سرمایه‌گذاری ناردست در سیستم تولید کارخانه بوده، پیوستند.

دو هفته پیش شرکت پیشنهاد پرداختی بالاتر به کارگران و کارکنان تا سقف ۸.۶ درصد را ارائه کرده که با مخالفت کارگران مواجه شد. سازمان‌دهنده گان این اعتصاب، می گویند «اعضای اتحادیه کارگری آنها در کارخانه از شرایط موجود واقعاً ناامید هستند. در همین حال، زیرساخت‌ها به دلیل کمبود سرمایه‌گذاری در شرکت در حال فروپاشی بوده و شرکت حقوق مکفی نمی‌دهد.» آنها اعلام کرده اند در صورت بی توجهی شرکت به خواسته هایشان اقدام به گسترش اعتصاب خواهند کرد.