حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت جهان پارس در پتروشیمی صدف

کارگران شرکت جهان پارس شاغل در پتروشیمی صدف روز دوشنبه ۱ خردادماه،در اعتراض به اجرا نشدن مطالبات خود دست به تحصن زدند.

بر اساس گزارشات منتشرشده،جمعی از کارگران شرکت جهان پارس شاغل در پتروشیمی صدف خواستار افزایش ۵۰ درصدی حقوق و مزایای خود شده‌اند که پیش از این نیز اعتراضات متعددی برگزار کرده بودند و کارفرما نیز قول اجرای مطالبات آنها را داده بود.کارگران اکنون از عمل نکردن کارفرمایان به وعده های خود ناراضی هستند و با برپایی این اعتصاب خواستار پرداخت کلیه معوقات پرداخت نشده خود می باشند.