حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت سبزآشیان آپادانا

شماری از کارگران شاغل در شرکت سبزآشیان آپادانا روز دوشنبه 11 بهمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست از کار کشیده و در محل کار خود تجمع کردند.

کارگران شاغل در شرکت سبز آشیان آپادانا که کار ساخت مخازن و اجرای پایپینگ و پیشراه در پتروشیمی مروارید در فاز دو را انجام میدهند چندین روز است در اعتراض به تاخیر در پرداخت دستمزدهایشان گیت ورودی شرکت را بسته اند. این  کارگران از سال گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌ها و دیرکرد پرداخت آنها بارها دست به تجمع زده بودند. به گفته معترضان این وضعیت شرایط زندگی را برای آنها و خانواده‌هایشان بسیار سخت کرده و در صورت عدم رسیدگی به خواسته هایشان اعتصاب خود را گسترده تر و تمامی بخشهای شرکت را تعطیل  خواهند کرد.