حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت لادن بهشهر

روز شنبه 1شهریور ماه همزمان با بیست و دومین روز از اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و نیروگاه های برق ایران کارگران شرکت لادن بهشهر نیز به این اعتصاب پیوستند.

کارگران شرکت صنعتی لادن بهشهر نیز همانند سایر همکاران اعتصابی خود، خواهان قطع ید شرکت‌های پیمانکاری از این کارخانه هستند. آنها همچنین نسبت به وضعیت شغلی، دستمزد و بیمه خود از سوی مدیران این مجموعه معترض هستند. لازم به ذکر است که در جریان این اعتصاب سراسری، شرکت های پتروشیمی آپادانا و پایپینگ کلن تعطیل کاملا تعطیلی شده اند. پتروشیمی های مرجان و سبلان هم به هدف پایان اعتصاب، استخدام بر طبق لیست اعلامی کپمین را آغاز کرده اند. کارگران تاکنون به سر کار بازنگشته اند.