حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت هپکوی اراک

روز یکشنبه ۲۹تیرماه، کارگران شرکت هپکو اراک در اعتراض به پرداخت نشدن ۲ماه حقوق معوقه خود، دست به اعتصاب زدند و مقابل مدیریت شرکت تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بنابه گزارشات منتشره، کارگران شرکت هپکوی اراک با در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون “داعشیان صنعت، مدیران بی کفایت”، “ما کارگران خواستار عزل مدیریت فعلی هستیم” و “کرونا بهانه‌ست، تعطیلی هدف است” در مقابل مدیریت شرکت هپکو دست به تجمع اعتراضی زدند. شایان ذکراست، در جریان این اعتصاب  نیروهای حراست مانع ادامه تجمع کارگران شدند.