حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت کارکاوان جلیلی سوادکوه

روز دوشنبه 31 شهریور ماه کارگران شرکت صنعتی-معدنی “کارکاوان جلیلی” سوادکوه در اعتراض به عدم رسیدگی مقامات به خواسته هایشان دست به  اعتصاب زدند.

این کارگران ضمن اعتصاب، با برپایی تجمع در محل کار خود  خواستار “اجرای دقیق طرح‌طبقه‌بندی مشاغل،  تکمیل تجهیزات ایمنی در معدن  و رعایت بهداشت محیط” شدند. لازم به ذکر است که کارگران اعلام کردند تا تحقق مطالباتشان دست از کار کشیده و به اعتصاب خود ادامه می‌دهند.