حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت کاغذ پارس

کارگران شرکت کاغذپارس که در همسایگی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه قرار دارد و از مهمترین شرکت‌های منطقه است، روز دوشنبه 9 اسفندماه، دست به اعتصاب زدند.

مطالبه این کارگران حذف واسطه‌ها و پیمانکارانی‌ست که سال‌هاست به‌ استثمار نیروهای این شرکت مشغول‌اند و به روش‌های مختلف حقوق آن‌ها را پایمال می‌کنند. همچنین، کارگران کاغذپارس خواهان تبدیل هرچه سریع‌تر وضعیت‌شان از پیمانی به قراردادی هستند.