حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر

کارگران شرکت کشت و صنعت کارون شوشتر روز شنبه 1 آذر ماه در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود و همچنین با خواست پرداخت دستمزدهای معوقه شان دست از کار کشیدند.

جمعی از کارگران پیمانکار شرکت کشت‌ و صنعت نیشکر کارون در شهرستان شوشتر  با برپایی تجمع در محوطه شرکت تغییر وضعیت شغلی خود از تامین نیرو به قراردادی را خواستار شدند. این کارگران که تعداد آنها بیش از ۱۰۰ نفر می باشد می گویند در شرکت کشت و صنعت کارون بین نیروهای شرکتی و تامین نیرو با کارگران پیمانکاری تبعیض زیادی وجود دارد و حقوق آنها ضایع شده است.