حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران شهرداری بهبهان

روز چهارشنبه‌شب ۱۷ فروردین، حدود 60 نفر ازکارگران شهرداری بهبهان، بدلیل عدم پرداخت دستمزد اسفند ۱۴۰۰ دست از کار کشیده و در میدان هلال احمر بهبهان تجمع کردند.

کارگران اعلام کردند خواهان مطالبات معوقه خود هستند و تا رسیدگی خواسته هایشان به سر کار بر نمی گردند. در همین راستا، مسئولین شهرداری در بین کارگران حضور یافتند و صراحتا به آنها اعلام کردند بودجه‌ شهرداری تمام شده است و حتی نمیتوانند سه ماه یکبار حقوق آنها را پرداخت کنند و در حال حاضر هم تا ماه اردیبهشت خبری از دریافت حقوق نیست.