حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر

پنجشنبه – ۶ تیر – ۱۳۹۸ , 27 – 06 – 2019

صبح روز پنجشنبه ۶تیر ماه شماری از کارگران فضای سبز شهرداری شاهین شهر واقع در استان اصفهان در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود دست به تجمع زدند.

این کارگران که خواستار دریافت چندین ماه دستمزد معوقه و سایر مطالبات خود می باشند در این خصوص می گویند، با این اوضاع اقتصادی نابسامان و گرانی سرسام آور کالاهای اساسی زندگی، عدم پرداخت دستمزدها مشکلات زیادی برای خانواده هایشان به وجود آورده است. آنها می گویند تاکنون چندین بار جهت احقاق حقوق خود  مقابل فرمانداری این شهر دست به تجمع زده اند ولی هنوز هیچ مقام مسئولی پاسخگوی مشکلات آنان نبوده است.