حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران فضای سبز شهرداری پرند و تهران

کارگران فضای سبز فاز دوم شهر پرند و شماری از کارگران شهرداری تهران روز دوشنبه 20 آذرماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه چندین ماه خود با توقف فعالیت‌های شغلی دست به اعتصاب زدند و خواهان رسیدگی به مطالبات معیشتی خود شدند.

در شهرداری فضای سبز پرند،کارگران قراردادی سه ماه و کارگران شرکتی پنج ماه هستند که دستمزدهای معوقه خود را دریافت نکرده‌اند.به گفته یکی از کارگران معترض،آخرین حقوقی که دریافت کرده‌اند،مربوط به مردادماه سال جاری است که حدود سه‌ونیم ماه پیش واریز شده است.همچنین حدود ۷۰ کارگر شاغل در شهرداری تهران که به عنوان کارگر خدماتی،فضای سبز و کارگر سایر مجموعه‌های شهرداری تحت نظارت پیمانکار در مناطق مختلف شهر مشغول به کار هستند،دستمزدهای جاری خود را بدون اضافه‌کاری دریافت می‌کنند.جدا از اضافه‌کاری‌ها بعد از گذشت دو سال،هنوز چهار ماه حقوق سال ۱۴۰۰ همراه با اضافه‌کاری‌های کارگران در زمان مسئولیت شهردار سابق پرداخت نشده و شهردار فعلی نیز مسئولیت پرداخت آن را برعهده نمی‌گیرد.