حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران مترو ونکوور

به گزارش خبرگزاری رویترز، بعد از مذاکرات بی‌سرانجام بین شرکت مترو و اتحادیه کارگران بخش تعمیر و نگهداری ترانزیت در ونکوور، این اتحادیه از روز  اول نوامبر اعلام اعتصاب کرد.

اتحادیه اپراتورهای اتوبوس و کارگران تعمیر و نگهداری ترانزیت گفته است، بعد از اعلام اعتصاب از سوی اتحادیه کارگران، شرکت سیباس خواستار ادامه مذاکرات برای دستیابی به توافق شده است. کارگران مترو ونکوور حدود ۵ هزار نفر هستند که خواستار مزایای شغلی بهتر از جمله دستمزد و کاهش ساعات کاری‌شان بوده‌اند.