حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه

کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه صبح روز  یکشنبه 25 خرداد ماه  در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود کار در بخش‌های مختلف را متوقف کردند.

این کارگران با اشاره به بی‌توجهی کارفرما در پرداخت مطالبات خود گفتند: بعد از گذشت ۸۵ روز از آغاز سال جدید اخیرا کارفرما فیش حقوقی فروردین ماه کارگران را بدون درج همه مزایای مزدی صادر کرده بود که با واکنش تند کارگران روبرور شد و کارگران با پس فرستادن فیش‌ها، کارفرما را مجاب به صدور فیش‌های جدید با درج همه آیتم‌ها کردند. کارگران تپه اظهار داشتند: جدا از همه مشکلات، آنچه به کارگران فشار مضاعف آورده، تمدید نشدن دفترچه‌های درمانی به دلیل بدهی کارفرما به تامین اجتماعی است.