حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق

کارگران و معدن سنگ آهن بافق روز دوشنبه 3شهریور ماه در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و حق بیمه خود دست باز کار کشیده و در محوطه کار خود تجمع کردند.

کارگران معترض می گویند از 6 ماه پیش تاکنون به بهانه کرونا و و نبود نقدینگی علاو بر عدم پرداخت دستمزدها، حق بیمه آنان نیز تاکنون به سازمان تامین اجتماعی واریز نشده است. این کارگران همچنین اعلام   کردند  طی چند ماه اخیر چندین تن از همکارانشان نیز بدون پرداخت معوقاتشان از کار اخراج شده اند. کارگران معترض با سردادن شعار خواستار بازگشت به کار همکاران خود شدند.