حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران نفت و گاز نروژ

روز سه شنبه 14 تیر ماه کارگران بخش نفت و گاز نروژ با خواست افزایش سطح دستمزدهای خود دست از کار کشیدند.

این اعتصاب شامل سه مرحله است که از روز سه شنبه آغاز ‌شد و در صورت‌ عدم رسیدگی به درخواست‌های اتحادیه کارگران بخش نفت و گاز، روزانه بخش بیشتری از تولید نفت و گاز نروژ کاهش خواهد یافت. روز سه شنبه ۸۹ هزار بشکه از تولید روزانه نفت و معادل ۲۷۵۰۰ بشکه، از تولید گاز کاسته شد و این رقم از روز چهارشنبه افزایش خواهد یافت تا تولید گاز به میزان ۲۵٪ و تولید نفت نیز ۱۵٪ کاهش یابد.  گفتنی است کارگران این بخش خواهان دستمزدهای بالاتری نسبت به آنچه در قرارداد‌های‌شان ذکر شده “با توجه به تورم اتحادیه اروپا” هستند.