حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران نفت گچساران

گروهی از کارگران حجمعی نفت گچساران روز یکشنبه 30 مرداد ماه باخواست تبدیل وضعیت خود دست از کار کشیده و در محوطه کار خود دست به تجمع زدند.
این کارگران که تعداد آن‌ها 380 نفر است، سال‌هاست به صورت حجمی مشغول به کار هستند و از بسیاری از مزایای مزدی و امکانات کارگران سایر شرکتها محروم هستند. آنها همچنین همانند همکاران خود در بیش از 45 واحد ستادی و عملیاتی وزارتخانه نفت که از روز پنجشنبه 20 مرداد ماه دست به تجمع اعتراض زده اند خواستار خواهان اجرای کامل ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات کارکنان رسمی وزارت نفت هستند.