حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران نگهداری خط ۵ مترو تهران

حدود 200 نفر از کارگران پیمانی خط ۵ قطار شهری تهران  روز دوشنبه 18 اسفند ماه در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و مزدی‌ خود دست از کار کشیدند.

این کارگران که از حدود ۱۰ سال پیش در استخدام یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار بوده‌اند، می گویند که پیمانکار قصد دارد بدون آنکه مطالبات مزدی کارگران را پرداخت کند، از بخش حفاظت و نگهداری و بهسازی خط ۵ مترو تهران خارج شود. این کارگران اظهار داشتند: پیمانکار با احتساب روز ۱۲ اسفند ماه سال جاری که پایان قرارداد کاری کارگران است، حدود سه ماه به همراه باقی مانده عیدی و بن کالا بدهکار است. علاوه بر آن مطالبات سنواتی و ۵ تا ۶ ماه حق بیمه کارگران را پرداخت نکرده است.