حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران نیروگاه دماوند

 

روز شنبه 29 تیر ماه، کارگران نیروگاه دماوند در اعتراض به کاهش حقوق و عدم پرداخت بموقع آن دست از کار کشیدند.

کارگران نیروگاه دماوند در این خصوص می گویند، مدیریت نیروگاه دماوند، اخیرا اعلام کرده قصد دارد برخی از مزایای مزدی و رفاهی کارگران را با توجه به اعمال افزایش دستمزد سالانه، کاهش دهد. این کارگران اظهار داشتند: بودجه نیروگاه برای پرداخت حقوق و سایر مزایای مزدی کارگران در سال جاری حدودا ۱۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که به نسبت سال قبل که ۱۰۰ میلیارد تومان بود، تغییر چندانی نکرده است به همین دلیل مدیریت نیروگاه قصد دارد به بهانه جبران هزینه‌های افزایش سالانه دستمزد کارگران، از سایر مزایای مزدی و رفاهی آنها کسر کند.