حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

روز دوشنبه ۱۳ بهمن کارگران نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه  در اعتراض به عدم پرداخت چندین ماه دستمزدمعوقه خود دست از کار کشیده و اقدام به برپایی تجمع کردند.

از قرار معلوم این کارگران از 5 ماه پیش تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند. به همین دلیل ضمن توقف کار، در مقابل ساختمان بخش اداری این نیروگاه تجمع کرده و خواستار پرداخت کلیه معوقات مزدی خود شدند. یکی از کارگران حاضر در تجمع نیز می گوید علاوه بر 5 ماه دستمزد معوقه حق بیمه آنان در این مدت نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نشده است.