حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران نیروگاه منتظری اصفهان

روز شنبه ۹ اردیبهشت ماه،جمعی از کارگران نیروگاه منتظری اصفهان علیه سطح نازل حقوق و مزایای خود،دست از کار کشیدند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،شماری از کارگران قراردادی و پروژه ای بیش از ۱۰۰ شرکت در صنایع نفت و گاز، پتروشیمی، معدن و فولاد در روزهای اخیر علیه حقوق و مزایای پایین دست به اعتصاب زدند و به اعتصاب عمومی پیوستند.همچنین کارگران معترض نیروگاه منتظری اصفهان خواهان افزایش ۷۹ درصدی حقوق و مزایا،اجرای طرح ۲۰ روز کاری و ۱۰ روز استراحت و دریافت امکانات رفاهی بودند.