حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران رسمی نیشکر هفت تپه،روز جمعه ۲۲ اردیبهشت ماه نسبت به اجرای نادرست همسان سازی دست از کار خود کشیدند و در مقابل دفتر مدیریت شرکت و در داخل دفتر مدیریت امور اداری دست به برگزاری تجمع زدند.

اعتراض کارگران نسبت به چگونگی اجرای همسان سازی و محاسبات مزدی و همچنین اعتراض به مدیر امور اداری می‌باشد.این درحالی است که مدیران طرح توسعه در اقدامی خلاف قانون،محاسبات مزدی پرسنل را طوری محاسبه کردند که حتی مزد تعیین شده  شورای‌عالی کار،  مبنا قرار گرفته نشده و مبلغ تعیین شده بسیار نازل تر از سطح دستمزد تعیین شده توسط شورای ضد کارگری عالی کار می باشد.گفتنی است  که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ضمن حمایت از خواست و مطالبات  کارگران،خواهان به رسمیت شناختن تمام حق و حقوق کارگران شدند.