حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران نی بر نیشکر هفت‌‌تپه

اعتصاب کارگران نی بر نیشکر هفت‌‌تپه روز دوشنبه هشتم اردیبهشت ماه برای دومین روز متوالی در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان همچنان ادامه داشت.

این کارگران که تعداد آنها بیش از دو هزار و 500 نفر می باشند، با برپایی اعتصاب و تجمع مقابل دفتر گرداننده این شرکت اعلام کردند، پیشتر مدیریت شرکت قول پرداخت دستمزدها  را به کارگران داده بود، اما تاکنون این وعده مدیریت شرکت محقق نشده است. به گفته  کارگران این مجتمع  عدم پرداخت دستمزدها در حالی است که  فقر و فلاکت عمومی در بحبحوحه کرونا زندگی هزاران خانواده کارگری ایرانی را عملاً به ورطه نابودی کشانده است و گرانی روزافزون مایحتاج مردم، تأمین ابتدایی ترین نیازهای معیشتی را برای کارگران و مزدبگیران ناممکن ساخته است.