حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران هتل‌های آمریکا

چندین هزار کارگر هتل های سراسر آمریکا از صبح روز دوشنبه 12 تیر ماه در حدود ۱۲ هتل کار را ترک کردند و انتظار می‌رود با ادامه اعتصاب، تعداد آن‌ها افزایش یابد.

به گفته مقامات اتحادیه‌های کارگری هتل‌داران لس آنجلس، کارگران معترض خواستار افزایش حقوق و مزایای بهتر در منطقه‌ای شدند که هزینه‌های اجاره بالای مسکن، زندگی افراد مزدبگیر را در نزدیکی محل کارشان دشوار می‌کند.  این اتحادیه همچنین می گویدحدود ۱۵ هزار کارگر در بیش از ۶۰ هتل بزرگ در لس آنجلس و کانتی اورنج پس از پایان قرارداد خود اعتصاب کردند.  اتحادیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کارگران هتل، از جمله خانه‌دار، ظرف‌شو، آشپز، پیشخدمت، ناقوس‌ها و نمایندگان میز جلو، برای تامین هزینه مسکن در شهرهایی که در آن کار می‌کنند با مشکل مواجه هستند و بسیاری از آن‌ها در طول همه گیری کرونا بیکار بودند، در حالی که سود صنعت گردشگری در آمریکا در همین مدت دوباره افزایش یافته است.