حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران واحدهای مختلف ستادی و کارگران‌ خدماتی شهرداری بندر خمینی

روز چهارشنبه ۱۴ اسفندماه،کارگران واحدهای ستادی و کارگران خدماتی شهرداری بندر خمینی در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد‌های معوقه خود دست به اعتراض و اعتصاب زدند.

به گزارش منتشره، این کارگران با برپایی تجمع  در مقابل شهرداری بندر خمینی خواستار رسیدگی هرچه سریع تر مسئولان به پرداخت چندین ماه دستمزد خود شدند.این کارگران که حدود 40 نفر بودند مطالبات معوقه خود را بین ۳ الی ۵ ماه حقوق و مزایا عنوان کردند .