حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران واحد الوفین پتروشیمی ایلام

روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه،همزمان با روز جهانی کارگر،جمعی از کارگران واحد الوفین پتروشیمی ایلام در اعتراض به شرایط نابسامان معیشتی دست از کار کشیدند.

بر اساس گزارشات منتشر شده،ده ها نفر از کارگران واحد الوفین پتروشیمی ایلام با پهن کردن سفره خالی مقابل درب پتروشیمی در روز جهانی کارگر نسبت به پایمال شدن حقوق خود اعتراض کردند.گفتنی است که ده‌ها تن از کارگران واحد الوفین پتروشیمی ایلام بیش از یک هفته است که در اعتراض به اعمال تبعیض توسط مدیریت پتروشیمی دست از کار کشیده و اعتصاب کرده‌اند.اما مقامات همچنان توجهی به خواسته های معترضان نکرده‌اند.