حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پالایشگاه آدیش جنوبی

بنابر گزارشات منتشرشده،جمعی از کارگران پالایشگاه آدیش جنوبی روز دوشنبه 20 شهریورماه در اعتراض به عدم پرداخت چهار ماه از حقوق معوقه دست به اعتصاب زده و تجمع اعتراضی برگزار کردند.

شماری از کارگران صنعت نفت و پتروشیمی در اعتراض به شرایط سخت کار و نبود ایمنی کار، شرایط نابسامان سطح زندگی و دستمزد بسیار پایین و قراردادهای موقت و حضور شرکت‌های پیمانکاری به‌عنوان واسطه با کارفرمای اصلی و خصوصی سازی دست از کار کشیدند.این کارگران خواستار “اجرای کامل و دقیق طرح طبقه‌ بندی مشاغل،بازگرداندن کارکنان ستادی و اداری به سیستم اقماری و در نهایت بالا بردن کیفیت خوابگاه‌ ها و کمپ‌ های کارگری” می باشند.گفته می شود که پالایشگاه آدیش جنوبی در منطقه کنگان و متعلق به سرداران سپاه پاسداران در ستان “قدس رضوی” است.