حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پتروشیمی آبادان

روز دوشنبه هشتم آبانماه ۱۴۰۲، کارگران پتروشیمی آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن “حقوق و مزایای چند ماه خود”دست از کار کشیده و اعتصاب کردند.

طبق گزارشات منتشر شده، اعتراض این کارگران به حقوق‌های نجومی مدیران و عدم پرداخت حقوقهای معوقه و حق جذب بوده و هم اکنون با خواست استعفای”بچاری” مدیرعامل مجتمع، مقابل ورودی پتروشیمی تجمع کرده اند.گفتنی است، که شرکت پتروشیمی آبادان با اعلام بدهی «۲۹۴۶ میلیارد تومان» که حدود «سه برابر سرمایه» این شرکت گزارش شده، اعلام ورشکستگی کرده است.