حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پتروشیمی متانول کاوه

کارگران پتروشیمی متانول کاوه واقع در سواحل غربی شهرستان دیر استان بوشهر روز شنبه ۱۸ دیماه برای یازدهمین روز متوالی در اعتراض بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتصاب زدند.

این اعتصاب در اعتراض به سطح نازل حقوق، قراردادهای کوتاه مدت، شرایط نامناسب کاری و نداشتن امنیت شغلی می‌باشد. این کارگران نسبت به زورگویی کارفرماها و سکوت مسئولین بخصوص اداره کار اعتراض دارند. گفتنی است شرایط زندگی و خدمات رفاهی برای کارگران و کارکنان ساکن نیز با توجه به بدی وضعیت آب و هوا در تابستان و زمستان بندر دیر، غیرقابل تحمل است.