حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پتروشیمی کوه مبارک جاسک

کارگران پتروشیمی کوه مبارک جاسک روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه برای چندمین روز متوالی  در اعتراض به بی توجهی مقامات به خواسته هایشان دست به اعتصاب زدند.

این کارگران که زیر نظر شرکت پیمانکاری کیسون مشغول به فعالیت هستند؛ به دلیل عدم دریافت ۶ ماه معوقات مزدی و نداشتن پوشش بیمه‌ای دست از کار کشیده اند. آنها اعلام کرده اند پیمانکار به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزدهایشان سرباز می زند و این در حالی است که کارگران این مجموعه به دلیل عدم دریافت دستمزدها در وضعیت معیشتی نامناسبی قرار دارند.