حزب کمونیست ایران

اعتصاب کارگران پروژه‌ای شاغل در پتروشیمی بوشهر

کارگران پیمانکاری محسن لیموچی شاغل در پتروشیمی بوشهر بر اساس فراخوان از پیش اعلام شده، روز یکشنبه ۱۵ اسفندماه، در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها دست به اعتصاب زدند.

به گفته معترضان، باوجود نزدیک شدن به پایان سال، کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی چند ماه حقوق‌ پرداخت نشده دارند و پیمانکاران قصد پرداخت حقوق‌های معوقه تا شروع سال بعد را ندارند. کارگران پتروشیمی بوشهر نیر در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب زده و خواستار پرداخت حقوق ما‌های دی و بهمن خود مبی باشند.